Speciální dotace na jazykovou učebnu.

Jazykový set JUŠ6A

Upozornění: tato speciální nabídka bude ke konci školního roku 2024 ukončena!!!

Speciální nabídka  jazykového setu JUŠ6A s dotací.

Tento dotovaný jazykový set je určen především těm školám, jejichž nízký rozpočet jim nedovolí zakoupení moderní digitální jazykové učebny a přesto chtějí zlepšovat způsob výuky.

Jazykový set JUŠ6A se skládá:

1. OPU (ovládací pult učitele).

Jedná se o řídící jednotku jazykového setu, která má přednastavené pouze základní funkce a umožňuje: komunikaci žáka s učitelem, rozdělení třídy na předem dané dvojice (funkce párování) a na poloviny, automatický odposlech studenta. Tento zastaralý typ řídící jednotky není rozhodně předurčen k modernizaci.

Upozornění: OPU není sice nový, (používala ho škola, která přešla na digitální způsob výuky), byl však technikem naší firmy důkladně zkontrolován, vyzkoušen, vyčištěn a je nabízen s dvouletou zárukou.

2. Nová jazyková sluchátka s dynamickým úzce směrovým mikrofonem a velkými náušníky.

3. Žákovské kabely (propojení sluchátek s OPU).

4. Ostatní materiál: háčky pro sluchátka, držáky konektoru, smršťovací bužírky, žákovská čísla a drobný montážní materiál.

5. Propojovací kabel k PC (pouze 3,5 mm jack)

6. Kompletní montáž, včetně školení jazykářů v ovládání jazykové učebny.

Maximální celková cena jazykového setu JUŠ6A pro 24 žáků, včetně dopravy a montáže činí: 

40.800,- Kč bez DPH (1.700,- Kč/žákovské místo)

Výše uvedená částka bude upravena (snížena) dle příslušného počtu žáků v učebně.

Celkovou částku za jazykový set JUŠ6A je možné ještě snížit při instalaci repasovaných sluchátek s dvouletou zárukou.

K tomuto jazykovému setu je možné dle požadavku školy ještě dodat například tyto přehrávače:  

Profesionální přehávač s možností zpomalování a zrychlování mluveného slova, opakování vyznačeného úseku, ukládání do paměti atp. - v ceně 9.500,- Kč s DPH

Tento přehrávač s bluetooth technologií lze na přání školy zabudovat do těla OPU a to v ceně 1.100,- Kč s DPH.

Důležité upozornění: výše uvedené přehrávače nejsou vůbec pro výuku jazyků důležité!! 

V současné době totiž jazykáři přestávají využívat různé přehrávače, nosiče CD, SD ale i USB flash disky. Důležitý je především styl výuky a to co výukový systém umožňuje. V tomto případě plně dostačuje připojení k PC.

Otázky a odpovědi

1. Proč je nabízen tento již zastaralý systém?

Důvod je velice jednoduchý. Tento systém je sice již zastaralý a jeho funkční možnosti jsou velice omezené a na hraně využitelnosti, ale pro školy, kde není dostatek finančních prostředků, může ještě vykonat dobrou práci. Byla by tedy velká škoda v době, kdy se vše recykluje, tento systém zcela zavrhnout a zlikvidovat. Proto se naše firma rozhodla poskytnout určitému typu škol dotaci na získání tohoto systému.

2. Je možné tento systém digitalizovat?

Ano, je to možné a navíc velice jednoduché! Na digitalizaci tohoto systému poskytuje naše firma také dotaci (viz. digitalizace analogových učeben). S naší pomocí se i škola s nízkým rozpočtem může snadno dostat k plnohodnotné digitální jazykové učebně ve dvou krocích:

 1 krok: pořízení dotované analogové učebny.

2 krok: po určité době využít naší dotaci a nechat si analogovou učebnu digitalizovat.

3. Je reálné tento systém modernizovat?

Jsem hluboce přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska ztrácí veškerý smysl investovat finanční prostředky do obměny (tzv. modernizace) tohoto systému. Digitalizovat ano, modernizovat nikoliv. Ovládacímu pultu učitele (OPU) může být přidána například funkce kdy mluví žák k celé třídě - to ale přeci může i bez použití sluchátek, tak jak se běžně děje. Může být do OPU zabudován např. výše uvedený přehrávač s bluetooth technologií - vizuelně zajímavá varianta, ale pro účel výuky bez velkého významu. 

Dnešní realita je úplně jiná než byla ta před covidem. V současné době jazykáři pro výuku přestávají využívat různé přehrávače, nosiče CD, SD ale i USB flash disky. Nový a nezadržitelný trend je ve využívání online učebnic a tím pádem hlavně využívání výhod digitálního prostředí za pomoci PC.

Zájem o dotovanou analogovou učebnu

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.