Přestavba a modernizace všech typů zastaralých tlačítkových jazykových  učeben.

jednoduše, rychle , levně, kvalitně

Jako jediná firma v ČR provádíme přestavbu všech typů technologicky zastaralých jazykových učeben na moderní a plně digitální jazykové učebny ovládané prostřednictvím PC s doživotní aktualizací softwaru, a to za zcela bezkonkurenční cenu.

I takto může vypadat Vaše nová digitální jazyková učebna

Ovládací software digitální jazykové učebny


Co digitalizací Vaší stávající zastaralé jazykové učebny získáte:

Moderní, certifikovanou digitální multimediální jazykovou učebnu s doživotní aktualizací software od českého výrobce, která je základním a velmi oblíbeným modelem digitální jazykové učebny umožňující moderní výuku cizích jazyků. Je koncipována na bázi digitálních technologií, které se vyznačují vysokou funkčností, snadnou použitelností, maximální spolehlivostí, cenovou dostupností a neustálou možností rozšiřování uživatelských funkcí. Pečlivě promyšlená grafika, kromě estetické přitažlivosti, zachovává jednoduché a intuitivní ovládání, a to navzdory množství funkcí této jazykové učebny. 

Funkční možnosti digitální jazykové učebny:

 • rozdělení studentů do dvojic (přednastaveno: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8,.. nebo 1-3, 2-4, 5-7, 6-8,.. nebo náhodné párování, nebo možnost párování žáků dle potřeby učitele )
 • rozdělení studentů do konverzačních skupin (přednastaveno: trojice, čtveřice, šestice, libovolně vytvořená kombinace, nebo rozdělění do skupin dle potřeby učitel)
 • komunikace se studenty
 • komunikace s vybraným studentem
 • komunikace s vybranou skupinou studentů
 • komunikace studentů navzájem
 • vizualizace propojení komunikačních dvojic a skupin žáků
 • anonymní odposlech studentů
 • kontrola libovolně zvoleného studenta
 • nahrávání studenta (nahrávací software pro záznam zvukových a hlasových projevů studentů s možností okamžité přehrávky. Vlastní grafický výstup s okamžitým ovládáním z plochy monitoru PC)
 • vytváření jmenných seznamů všech studentů
 • propojení s internetem a intranetem
 • propojení s interaktivní tabulí nebo interaktivním displejem
 • připojení digitálních CD přehrávačů
 • připojení digitálních MP3 přehrávačů
 • využití vašich online knih a knihoven
 • atp.

Průběh realizace:

 • Projednání grafického uspořádání žákovských pozic
 • Kontrola stavu funkčnosti sluchátek
 • Kontrola stavu kabeláže a její úprava pro nový digitální hardware
 • Výměna analogového ovládacího pultu za speciální digitální slučovač vybavený patřičným hardwarem
 • Instalace ovládacího softwaru jazykové učebny, včetně instalace grafického uspořádání učebny
 • Aktivace licenčního klíče
 • Zprovoznění celého systému a kontrola jeho funkčnosti
 • Školení učitelů odborným školitelem, včetně vystavení certifikátů o absolvovaném školení
 • Předání dotované digitální jazykové učebny škole

Upozornění: 

1) Nejedná se pouze o výměnu ovládacího pultu učitele, ale jde o kompletní změnu v celém způsobu výuky cizích jazyků.

2) Nejedná se o levnou kopii vzhledu ovládacího pultu přenesenou na monitor počítače, ale o plnohodnotnou digitální jazykovou učebnu s výše uvedenými funkcemi, vlastnostmi a s doživotní aktualizací softwaru!!


Otázky a odpovědi

1. Proč digitalizovat analogovou učebnu?

K ovládání analogové jazykové učebny je používán ovládací pult učitele jako řídicí jednotka celého systému. Jeho funkční možnosti jsou velice omezené a na hraně využitelnosti. V současné době jazykáři pro výuku přestávají využívat různé přehrávače, nosiče CD, SD ale i USB flash disky. Nový a nezadržitelný trend je ve využívání online učebnic a tím pádem hlavně využívání výhod digitálního prostředí za pomoci PC.

Využití digitální jazykové učebny ovládané pomocí PC k výuce cizích jazyků, skýtá učitelům "takřka neomezené možnosti" - například využití online knih a knihoven, video nahrávek, testů, hlasování, online výuky, distanční výuky a mnoho a mnoho dalších možností a funkcí.

2. Je digitalizace staré analogové jazykové učebny časově a finančně náročná?

Přestavba není časově ani finančně náročná. Přestavbou staré učebny škola ušetří minimálně 50 % finančních nákladů oproti výstavbě nové digitální jazykové učebny. Navíc škola získá větší prestiž a učitelé jazyků lepší možnosti při výuce.

3. Má význam do vybavení analogové učebny invetovat?

Z dlouhodobého hlediska určitě NE. Analogová učebna je již minulostí. Moderní styl výuky cizích jazyků je především zaměřen na využívání digitálních technologií. Učitelé postupně opouštějí využívání různých přehrávačů a zvukových nosičů CD, USB flash disků atp. Trend je zaměřen na využívání online učebnic (např. Oxford University Press),  online knihoven, distanční výuky, využití testů, hlasování, využívání rozhovorů ve skupinách - dvojice, trojice, čtveřice atp. Na tento moderní styl výuky již analogová učebna se svým řídicím pultem prostě nestačí. K ovládacímu pultu sice lze připojit různé MP3 CD přehrávače, třeba i s technologií bluetooth, ale na výsledku to vůbec nic nemění - výuka jazyků není o přehrávačích. 

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.