Provedená přestavba - digitalizace

ZŠ    Benešov,   Na    Karlově   372

Školení ovládání moderní digitální jazykové učebny provedeno zkušeným lektorem. Po absolvování školení obdržel každý učitel certifikát.

Odebrání starého analogobého pultu učitele PZK a jeho nahrazení digitálním slučovačem.

Kontrola sluchátek a úprava kabeláže.

Kontrola žákovských čísel a jejich obnova.