Dodávané typy jazykových učeben

Digitální jazyková učebna JUŠ1Dodávka obsahuje: digitální slučovací modul s hardwarem, ovládací software s bezplatnou doživotní aktualizací, grafická vizualizace třídy, propojovací kabeláž, žákovská a učitelská sluchátka dle výběru (s ovládáním hlasitosti, bez ovládání hlasitosti), licenční klíč, kompletní montáž na klíč (včetně montážního materiálu), školení, vystavení certifikátů, předávací protokol.

Funkční možnosti:

 • rozdělení studentů do dvojic (přednastaveno: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8,.. nebo 1-3, 2-4, 5-7, 6-8,.. nebo náhodné párování, nebo možnost párování žáků dle potřeby učitele )
 • rozdělení studentů do konverzačních skupin (přednastaveno: trojice, čtveřice, šestice, libovolně vytvořená kombinace, nebo rozdělění do skupin dle potřeby učitel)
 • komunikace se studenty
 • komunikace s vybraným studentem
 • komunikace s vybranou skupinou studentů
 • komunikace studentů navzájem
 • vizualizace propojení komunikačních dvojic a skupin žáků
 • anonymní odposlech studentů
 • kontrola libovolně zvoleného studenta
 • nahrávání studenta (nahrávací software pro záznam zvukových a hlasových projevů studentů s možností okamžité přehrávky. Vlastní grafický výstup s okamžitým ovládáním z plochy monitoru PC)
 • vytváření jmenných seznamů všech studentů
 • propojení s internetem a intranetem
 • propojení s interaktivní tabulí nebo interaktivním displejem
 • připojení digitálních CD přehrávačů
 • připojení digitálních MP3 přehrávačů
 • využití vašich online knih a knihoven
 • doživotní aktualizace software zdarma
 • atp.


Digitální jazyková učebna JUŠ2

· Žákovský modul:

Žákovský modul pro připojení sluchátek s mikrofonem pro studenty. Jeden modul umožnuje připojit dvě sady sluchátek. Aplikace přiřadí každému žákovi identifikační číslo v poli od 1 do 24. Možnost připojení PC, notebooků pomocí USB vstupu. Možnost elektronického přihlášení žáka v aplikaci jazykové laboratoře.

Ovládací modul učitele:

Konverzace ve dvojicích a větších skupinách (trojice, čtveřice) s možností odposlechu i nahrávání skupin přímo v aplikaci nebo aktivního zapojení pedagoga a možností variací nastavení základních konverzačních skupin – žáci ve skupinách vedle sebe nebo varianta náhodného sestavení skupin. Možnost nahrávání všech žáků i učitele při všech aktivitách přímo v aplikaci. Možnost použití výukových CD a DVD používaných při výuce školou. Možnost použití zvukového zdroje k výuce bez opuštění aplikace. Možnost používat více zvukových zdrojů současně, s možností vstupu učitele do každého přehrávaného média. Možnost ovládat hlasitost každé úlohy a každého žáka přímo z aplikace. Možnost vytvoření seznamu pedagogů a jejich tříd se jmenným seznamem žáků přímo v aplikaci. Možnost vložení fotografie žáků ke konkrétnímu jménu a pozici v aplikaci. Možnost ovládání žákovských PC/notebooků z PC učitele.


Multimediální jazyková učebna JUŠ3

Složení jazykové učebny:

 • učitelské stanoviště vybavené multimediálním all-in-one počítačem s velkou dotykovou obrazovkou a sekundárním monitorem pro komfortní výuku
 • komfortní set sluchátek s mikrofonem
 • softwarová aplikace Omnneo VV+ teacher
 • žákovské stanoviště vybavené multimediálním all-in-one počítačem s velkou obrazovkou (na přání zákazníka možno dodat notebooky, klasické stolní PC či konvertibilní zařízení)
 • komfortní set sluchátek s mikrofonem
 • softwarová aplikace Omnneo VV+ student
 • kompletní síťová infrastruktura učebny
 • nábytek a další vybavení dle dispozičních nároků školy ("hnízda", "účko", "řady", atd.)
 • doplňkové IT vybavení - interaktivní projekce (displej, int. projektor), zálohovací NAS, atd.

Klíčové vlastnosti učebny:

 • sofistikovaný, ale velmi intuitivní software pro výuku jazyků
 • classroom management funkce pro řízení výuky ve třídě
 • elearningový portál pro přístup kantora i žáků i mimo jazykovou laboratoř (domácí úkoly, příprava na výuku, atd.)
 • testovací , chatovací a hlasovací moduly pro maximalizaci účinnosti výuky
 • maximalizace komfortu ovládání pro vedoucího výuky (integrované slovníky, editovatelné seznamy tříd a žáků, uživatelský přívětivé grafické rozhraní aplikace, dvoustupňové akreditované školení, hotové výukové lekce pro výuku jazyků pro SŠ a ZŠ)
 • řešení je koncipováno jako multimediální tedy vhodné nejen pro výuku jazyků, ale i dalších předmětů jako IT, programování, matematika, atd.


Digitální jazyková učebna JUŠ4 Sanako Connect

Sanako Connect je prostředí pro výuku cizích jazyků od finské spoečnosti Sanako, které využívá webový prohlížeč. 

Díky aktivitám dostupným v Sanako Connect si studenti cíleně osvojí všechny potřebné dovednosti. Kromě běžných aktivit zaměřených na slovní zásobu a gramatické jevy je důraz kladen na procvičování správné výslovnosti, poslechu a plynulého vyjadřování. 

Studenti tak získávají větší jistotu při používání cílového jazyka, kterým může být třeba i jejich mateřština.

Klíčové vlastnosti:


Procvičování mluvení v párech nebo skupinách:

Žáci utvoří malé skupinky a diskutují v nich o zadaném tématu. Učitel může sledovat, jak dokáží používat jazyk v konkrétních situacích. Konverzaci lze nahrávat a využít ji jako zpětnou vazbu. Takto koncipovaná výuka je velmi efektivní.Nahrávky jednotlivých studentů:

Zefektivnění výuky nastane i v dalším případě, kdy učitel uloží studentům, aby každý z nich zaznamenal svůj projev. Díky Sanako Connect získá učitel přístup ke všem nahrávkám a může je následně vyhodnotit. Stejně tak si může každý student poslechnout svoji řeč a poučit se z vlastních chyb.


Písemné testy i ústní zkoušky:

Z výuky do režimu zkoušení se učitel dostane pouhými několika kliknutími! Systém umožňuje, aby vedl zkoušky v reálném čase a sledoval jejich průběh. Tato aktivita je vhodná i pro přípravu na různé mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků.

Zlepšování správné výslovnosti s automatickou kontrolou:

Další pokročilý modul je zaměřen na procvičování výslovnosti. Studenti mohou poslouchat řečový model rodilých mluvčích (podporuje většinu světových jazyků) a opakovat, co říkali. Pro výuku lze využít libovolný text. Systém poskytne automatickou zpětnou vazbu, díky které studenti hned ví, zdali danou větu či slovo vyslovili správně, nebo jestli udělali chybu. Studenti mohou cvičení opakovat a snažit se získat maximální počet bodů.

Interaktivní úlohy obsahující vlastní audio i video nahrávky:

Připravte pro studenty pestré interaktivní úkoly. Začleňte do nich audio a video nahrávky a doplňte je o celou škálu dostupných aktivit. Interaktivní úlohy mohou obsahovat mnoho tradičních i inovativních prvků, jako jsou zvukové nahrávky, videa, nácvik slovní zásoby, výukové kartičky, poslechová cvičení, testování výslovnosti, nahrávání hlasu, otázky s výběrem správné odpovědi z několika možností, doplňovací cvičení a mnoho dalšího.

Co vše umožňuje a nabízí systém Sanako:

 1. Sanako Connect nabízí veškeré nástroje jazykové laboratoře a je dostupný kdykoli a odkudkoli. Stačí mít k dispozici počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon
 2. Sanako Connect je nástroj vhodný jak pro výuku v reálném čase, tak pro zadávání cvičení a úkolů.
 3. Umožňuje sbírat, opravovat a hodnotit práce studentů, a to ihned i později. Hodnocení lze provést jak namluvením komentáře, tak psaným textem.
 4. Učitel snadno připraví cvičení různých typů – poslech, doplňování, výběr z možností, překlad a další.
 5. Platforma umožňuje také sdílení cvičení mezi učiteli v rámci jedné instituce.
 6. Šetří čas studentům i učitelům.
 7. Díky této platformě mohou studenti v hodinách mnohem více mluvit a konverzovat. Nástroje zajistí, že všichni dostanou zpětnou vazbu a budou mít k dispozici nahrávky, ke kterým se mohou později vrátit, nebo se k nim může vrátit vyučující.
 8. Připojení studentů bez nutnosti registrace pouhým naskenováním QR kódu nebo kliknutím na jedinečný odkaz.
 9. Součástí software jsou i videokonferenční funkce. Žáci tak nepřijdou o vizuální kontakt s učitelem ani o možnost sledovat sdílenou obrazovku.

Multimediální jazyková učebna JUŠ5 - Tesla

Moderní multimediální nástupce velice úspěšného modelu jazykové učebny JUŠ1 Consett. Schopnost ovládat cizí jazyky a výpočetní techniku je v dlouhodobém horizontu to nejdůležitější co budou naše děti v profesním i soukromém životě potřebovat. Společnost Tesla jejíž historie sahá do roku 1921 si tuto náležitost plně uvědomuje, a proto na trh odborných učeben přichází s revolučním konceptem učebny, která kombinuje učebnu jazyků s počítačovou učebnou.

Pro naše klienty jsme připravili unikátní řešení jazykových učeben, které boří archaické způsoby jejich realizace a přináší zcela nové možnosti jejich využití. Neefektivní dedikovaná audio síť je nahrazena softwarem, který je funkční v stávající konektivitě učebny a plní funkci jak řízení jazykové učebny, tak i managementu PC učebny.

Složení multimediální učebny:

 1. Učitelská licence
 2. Žákovská licence
 3. Náhlavní soupravy - sluchátka
 4. Učitelský PC (lze využít stávající PC)
 5. Žákovské stanice - PC (lze využít stávající PC)
 6. Síťová infrastruktura učebny (lze využít stávající rozvody)


Klíčové vlastnosti:

Jednotnost - jediným softwarem může učitel řídit celou učebnu. Má kontrolu nad všemi klientskými (žákovskými) stanicemi a to vše díky intuitivnímu ovládání ze známého prostředí OS Windows.

Funkce jazykové učebny - učitel ovládá komunikaci s vybranými žáky, skupinami nebo všemi účastníky vyučovací hodiny. Vybrané konverzace lze jednoduše archivovat pro snadnější porovnání zlepšení výslovnosti. Potřebuje-li vyučující přehrát studentům externí audio/video zdroj, nemusí být odkázán na stávající ozvučení učebny, ale vše jednoduše přehraje do sluchátek žáků (posluchačů) a zajistí tak věrný přenos zvuku bez zkreslení.
Funkce PC učebny - díky instalovanému softwaru odpadá nutnost vlastnit další řídící aplikace. Vyučující má náhledy všech PC stanic jak ve vizuální formě, tak pomocí výpisu spuštěných aplikací. V rámci řešení je rovněž dodávána funkce textové komunikace, včetně přijímání a odesílání souborů. V případě potřeby lze řídit práva nad spuštěním aplikací, webů nebo ovládání celé činnosti PC (zamykání obrazovky, klávesnice, myši).
Testovací centrum - učebnu je možné využívat i jako testovací nebo volící místnost. Aplikace umožňuje vytvářet a předávat testovací formuláře, zasílat klientským stanicím dotazníky, a to vše se snadným vyhodnocením.
Databáze znalostí - jednoduché rozhraní umožňuje veškeré vytvářené materiály uchovávat pro další a další zájemce výuky. Tyto přichystané databáze lze studentům dodávat jak do hodiny, tak i zasílat studentům s absencí přímo domů.
Ovladatelnost - velký důraz je kladen na snadné a intuitivní ovládání.
Poslech - posluchačům a studentům je k dispozici kvalitní, odolný náhlavní set s mikrofonem, který lze nakonfigurovat dle potřeby i s vestavěnou regulací hlasitosti.


Jazykový  set JUŠ6A

1. OPU (ovládací pult učitele).

Jedná se o řídící jednotku jazykového setu, která má přednastavené pouze základní funkce a umožňuje: komunikaci žáka s učitelem, rozdělení třídy na předem dané dvojice (funkce párování) a na poloviny, automatický odposlech studenta. Tento zastaralý typ řídící jednotky není rozhodně předurčen k modernizaci.

Upozornění: OPU není sice nový, (používala ho škola, která přešla na digitální způsob výuky), byl však technikem naší firmy důkladně zkontrolován, vyzkoušen, vyčištěn a je nabízen s dvouletou zárukou.

2. Nová jazyková sluchátka s dynamickým úzce směrovým mikrofonem a velkými náušníky.

3. Žákovské kabely (propojení sluchátek s OPU).

4. Ostatní materiál: háčky pro sluchátka, držáky konektoru, smršťovací bužírky, žákovská čísla a drobný montážní materiál.

5. Propojovací kabel k PC (pouze 3,5 mm jack)

6. Kompletní montáž, včetně školení jazykářů v ovládání jazykové učebny.


V případě, že Vás zaujme některý typ nabízené jazykové učebny a máte zájem o podrobnější informace, není nic snazšího, než si dohodnout prezentaci jazykové učebny přímo na Vaší škole. Při této prezentaci navrhneme Vašim jazykářům optimální jazykovou učebnu tak, aby splňovala veškeré jejich požadavky. Tato prezentace je naprost nezávazná a zcela zdarma!!!

Máte zájem o  podrobnější  informace?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.