Důležité upozornění - ukončení podpory prodeje

05.06.2024

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že jsme se rozhodli nadále již nenabízet jazykovou učebnu typu PZK, kterou jsme tímto i oficiálně vyřadili z naší nabídky jazykových učeben. Pouze do konce školního roku 2024 ještě ponecháme nabídku na dotovanou soupravu za celkovou částku 40.800,- Kč bez DPH. Následně bude i tato nabídka kompletně stažena z našeho portfolia.

Odůvodnění tohoto rozhodnutí:

  • Jelikož jsme firma, která má zájem o poskytování té nejmodernější technologie, vybavení a školních pomůcek, nemůžeme již tento zastaralý typ učebny nadále nabízet a podporovat její prodej. O nezájmu o tento výběhový typ učebny nasvědčuje i ta skutečnost, že jsme poslední dobou stále častěji dotazování, zda bychom neměli zájem o odkoupení, byť jen za symbolickou cenu, již nevyhovující jazykové učebny výše uvedeného typu PZK od vaší školy, a to z důvodu jejího plánovaného či zamýšleného zrušení.

V současné době máme na skladě cca 15 ks ovládacích pultů PZK a během následujících dvou měsíců jsou již naplánovány další tři demontáže učeben PZK (s výhledem na navýšení počtu o další dvě demontáže), tímto je naše skladová kapacita již dostatečně naplněna. Skladové pulty budou použity pouze pro účely servisu, který provádíme a nadále pro vás provádět budeme.

V případě vašich dotazů nás můžete kdykoliv kontaktovat. O odkup však již zájem z naší strany není.

Demontáž a ekologickou likvidaci výše uvedených učeben PZK provádíme a stále budeme provádět zcela zdarma.