Foto servisů a přastavby jazykových učeben.

Foto - servisů

Foto - přestavby učeben

Foto - demontáže učeben

Foto - montáž nové digitální jazykové učebny