Přestavba - digitalizace technologicky zastaralé jazykové učebny L 224 PZK.

12.12.2023

Dne 8.12.2023 byla provedena na ZŠ Týnec nad Sázavou další přestavba technologicky zastaralé jazykové učebny L 224 PZK na plně digitální jazykovou učebnu JUŠ1 ovládanou prostřednictvím PC. Po ukončení přestavby - digitalizace bylo provedeno odborné školení akreditovaným školitelem. O tom, že přestavba zastaralé učebny na plně digitální jazykovou učebnu JUŠ1 dává smysl, svědčí i spokojenost paní učitelky vyjádřená v zaslaném emailu, ze kterého máme opravdu upřímnou radost.