Přestavba - digitalizace technologicky zastaralé jazykové učebny.

12.12.2023

Dne 8.12.2023 byla provedena na ZŠ Týnec nad Sázavou další přestavba technologicky zastaralé jazykové učebny PZK na plně digitální jazykovou učebnu JUŠ1 ovládanou prostřednictvím PC. Po ukončení přestavby - digitalizace bylo provedeno odborné školení akreditovaným školitelem. O tom, že přestavba zastaralé učebny na plně digitální jazykovou učebnu JUŠ1 dává smysl, svědčí i spokojenost paní učitelky vyjádřená v zaslaném emailu, ze kterého máme opravdu upřímnou radost.