Montáže učeben.

28.11.2023

Dne 27.11.2023 a 28.11.2023 byly provedeny opětovné montáže dvou jazykových učeben. Tyto učebny byly v červnu (o prázdninách) demontovány z důvodu celkové rekonstrukce prostoru učeben - výměna podlahy, výměna el. rozvodů atp.