Další přestavba - digitalizace a modernizace jazykové učebny pro 24 žáků.

27.06.2024

Dne 21.6.2024 byla na ZŠ Strakonice, Nad Školou 560 provedena přestavba technologicky zastaralé jazykové učebny na moderní, digitální jazykovou učebnu JUŠ1 Consett Pair ovládanou prostřednictvím softwaru českého výrobce. Byla provedena kompletní výměna veškeré původní technologie, která přestala splňovat požadavky učitelů na moderní styl výuky cizích jazyků. Starý ovládací pult učitele byl nahrazen ovládacím softwarem, byla provedena výměna všech původních sluchátek za jazyková sluchátka s ovládáním hlasitosti, včetně výměny žákovských čísel. Přestavbou této učebny škola získala multimediální jazykovou učebnu s doživotní aktualizací softwaru zdarma.