Demontáž zastaralé jazykové učebny.

30.06.2023

Vedení školy rozhodlo.

Dne 30.6.2023 byla naší firmou odborně demontována technologicky zastaralá jazyková učebna L224 PZK na Střední zdravotnické škole v Děčíně.

Tento typ jazykové učebny již nedokáže držet krok s digitální technologií a neumožňuje plnit vysoké požadavky na moderní styl výuky cizích jazyků. Z tohoto důvodu vedení školy rozhodlo o demontáži této učebny.

Demontáž trvala necelé dvě hodiny a byla provedena zcela zdarma. Dokladem naší kvalitní práce je i zaslané ocenění zástupcem ředitele školy Ing. Tomášem Zíkou. Tohoto ocenení si velice vážíme a děkujeme za něj.