Demontáž zastaralých jazykových učeben.

03.06.2024

Dne 31.5.2024 byla provedena další odborná demontáž dvou technologicky zastaralých jazykových učeben PZK.

Jelikož instalované jazykové učebny PZK již nenabízely, neumožňovaly, a hlavně nesplňovaly požadavky a potřeby jazykářů na moderní styl výuky cizích jazyků za použití digitálních technologií, proto vedení ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800 rozhodlo učebny tohoto typu zcela zrušit a nahradit je naprosto moderními multimediálními učebnami cizích jazyků, které budou výše uvedené požadavky splňovat.

Demontáž jsme provedli zcela zdarma.